Personel Seçme Yerleştirme

Başarılı olabilmenin temel yollarından birisi insan gücünü doğru kullanmakta yatar.

İnsan, doğru zamanda, doğru yerde bulunduğunda en güçlü kaynaktır.

BC Danışmanlık personel seçme ve yerleştirme hizmeti ile profesyonel insan gücünü keşfetmek, bu gücü doğru yerde ve en doğru biçimde müşteri firmaları adına değerlendirme ve yönetmeyi temel ilke olarak benimsemiştir.

Personel seçme ve yerleştirme süreci;

Doğru işe doğru eleman yerleştirmeyi sağlayan seçme-yerleştirme sistemlerinin ve oryantasyon planlarının geliştirilmesini kapsamaktadır.

İşletme kültürü  gözönünde bulundurulmak suretiyle müşteri gereksinimlerinin analizi yapılarak,  firma yöneticileri ile aday profilinin ve görev tanımının belirlenmesi sağlanır.

Hergün güncellenen CV databankımızdan mevcut pozisyona uygun olabilecek  her adayla birebir  detaylı mülakat yapılması , mülakatlar  sonunda pozisyon için uygun bulunan adayların detaylı görüşme raporlarının oluşturulması, referans araştırmalarının yapılması ve   firmaların seçim yapabilmesi için yönlendirilmesi aşamalarından oluşur.

BC Danışmanlık, Türkiye İş Kurumu'nun 09 Mart 2012 - 105 nolu belge sahibi özel istihdam bürosudur.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Şikâyetleriniz için Türkiye İş Kurumu Şişli Şube Müdürlüğü’nün aşağıdaki adres veya telefonuna başvurabilirsiniz.
Adres: Abidei Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No: 10 Şişli-İst. --- Tel. : 0212 291 09 25

BC DANIŞMANLIK © Her hakkı saklıdır.