İş Analiz ve Görev Tanımları

Organizasyonların başarısı; firma kültürü ve katılımcı  organizasyon yapılarının oluşturulmasına bağlıdır.

BC Danışmanlık;
İşletmenin mevcut organizasyon yapısını analiz ederek, işletme hedefleri doğrultusunda hedef organizasyon modelini  belirler.

Belirlenen hedef organizasyon modeline  uygun planlı görüşme tekniği kullanılarak tüm pozisyonların  iş analizleri yapılır, yeterlilikleri ve  yetkinlikleri tanımlanır. Tanımlanan yeterlilik ve yetkinliklere uygun olarak  tüm pozisyonların  görev tanımları oluşturulur.

BC Danışmanlık, Türkiye İş Kurumu'nun 09 Mart 2012 - 105 nolu belge sahibi özel istihdam bürosudur.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Şikâyetleriniz için Türkiye İş Kurumu Şişli Şube Müdürlüğü’nün aşağıdaki adres veya telefonuna başvurabilirsiniz.
Adres: Abidei Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No: 10 Şişli-İst. --- Tel. : 0212 291 09 25

BC DANIŞMANLIK © Her hakkı saklıdır.