İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

Bir işletme içindeki ücret yapısının  işletme değerlerine  uygun  esaslara göre düzenlemek, firmada saptanan ücret düzeylerinin, iş görenin değil, işin özelliklerine göre belirlenmesini sağlamaktır.

İş değerlendirme metodolojisi kullanılarak , işletmedeki bir işin, aynı yapı içindeki diğer işlere göre değerini saptamak, yapılan işler arasında, ücret bakımından adil bir ayırım yapmak, işletme değerlerine uygun, piyasa verilerini dikkate alan, motive edici, adil ücret ve prim sistemlerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketlerde tüm çalışanları kapsayan ücret sistemleri geliştirme çalışmalarının yanı sıra, bütçeleme çalışmaları da yapılmaktadır.

BC Danışmanlık, Türkiye İş Kurumu'nun 09 Mart 2012 - 105 nolu belge sahibi özel istihdam bürosudur.
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu gereğince iş arayanlardan ücret alınması yasaktır.
Şikâyetleriniz için Türkiye İş Kurumu Şişli Şube Müdürlüğü’nün aşağıdaki adres veya telefonuna başvurabilirsiniz.
Adres: Abidei Hürriyet Cad. Palazoğlu Sok. No: 10 Şişli-İst. --- Tel. : 0212 291 09 25

BC DANIŞMANLIK © Her hakkı saklıdır.